Шкала ризику кровотечі

Кровотеча пов’язана з несприятливим прогнозом при ГКС без елевації сегмента ST. Шкала ризику кровотечі CRUSADE (www.crusadebleedingscore.org/) ґрунтується на даних, отриманих від 71 277 пацієнтів з реєстру CRUSADE (Таблиця 6) [83].

Таблиця 6. Оцінка ризику кровотечі за даними реєстру CRUSADE

Алгоритм використовується для визначення оцінки ризику тяжких кровотеч у лікарні за даними СRUSADE
Предиктор Бали
Базовий рівень гематокриту, % <31 31-33,9 34-36,9 37-39,9 >40
Кліренс креатиніну, мл/хв. <15 >15-30 >30-60 >60-90 >90-120 >121
Частота скорочень серця <70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 >121
Стать Чоловіча Жіноча
Наявність ознак ІХС Ні Так
Попередні хвороби судин Ні Так
Цукровий діабет Ні Так
Систолічний артеріальний тиск, мм рт. ст. <90 91-100 101-120 121-180 181-200 >201

Рисунок 2. Ризик розвитку великих кровотеч за шкалою CRUSADE

Інша шкала оцінки ризику кровотечі отримана з досліджень ACUITY і HORIZONS [84]. В ній визначені шість основних незалежних факторів ризику (жіноча стать, похилий вік, підвищений рівень креатиніну у сироватці, кількість білих кров’яних тілець, анемія, ІМ елевацією сегмента ST або без елевації сегмента ST) і один параметр, залежний від лікування (використання гепарину та інгібіторів глікопротеїнових (ГП) рецепторів IIb/IIIa характеризується більшим ризиком розвитку кровотеч, ніж при призначенні бівалірудіну).

Жодна шкала не може замінити клінічних розрахунків, але вони є об’єктивним клінічним методом оцінки ризику кровотечі для окремих осіб, або для певної групи.


3419218684111244.html
3419329879389438.html

3419218684111244.html
3419329879389438.html
    PR.RU™