ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативний матеріал

 1. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголо­шена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, докумен­ти / [Упоряд. Ю.К. Качуренко]. — К.: Наук, думка, 1992.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини: Міжнародні договори України, де­кларації, документи / [Упоряд. Ю.К. Качуренко]. — К.: Наук. думка, 1992.
 3. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголо­шена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, докумен­ти / [Упоряд. Ю.К. Качуренко]. — К.: Наук, думка, 1992.
 4. Європейська соціальна хартія (переглянута) (Рада Євро­пи, 1996 р.).
 5. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною ор­ганізацією праці: У 2 т. (Т. І — 1919-1964; т. II — 1965-1999). — Женева, 1999.
 6. Конвенція МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів 1949 р. (рати­фікована 14 вересня 1956 р.). Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: Т. 1. – Міжнародне бюро праці, Женева, 1999.
 7. Про ратифікацію Конвенції МОП № 154 про спри­яння колективним переговорам 1981 р.: Постанова Верховної Ради України №3932-12 від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №23. — Ст. 165.
 8. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради . – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 9. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. ─ 1971, додаток до № 50. ─ Ст. 375.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Прийняті Верховною Радою України 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ №4. ─ Ст. 19.
 11. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 23. — Ст. 219.
 12. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Закон СССР від 17 червня 1983 р. // ВВР СРСР. ─1983. ─ № 25. ─ Ст. 382.
 13. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1991. ─ № 14. ─ Ст. 170.
 14. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1991.─ № 21. ─ Ст. 252.

15. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон України від 17 квітня 1991 р. № 962–ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. – Ст. 262. 1. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1992. ─ № 3. – Ст. 10.
 2. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — 29. — Ст. 399.
 3. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1992. ─ № 29. – Ст. 399.

19. Про державну допомогу сім‘ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ, в редакції від 22 березня 2001 р // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 20. – Ст. 102.

 1. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1992. ─ № 34. ─ Ст. 504.
 2. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ № 36. ─ Ст. 362.
 3. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22 жовтня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ № 45. – Ст. 425.
 4. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. ─ 1994. ─ №4. ─ Ст. 18.
 5. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ─1993. ─ № 57. ─ Ст. 49.
 6. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ─ № 38. – Ст. 348.
 7. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. ─ 1994. ─ №4. ─ Ст. 18.
 8. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1995. ─ № 17. ─ Ст. 121.
 9. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1997. ─ № 2. ─ Ст. 4.
 10. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. ─ № 37. – Ст. 237.
 11. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. ─ 1998. ─ № 12. ─ ст. 435.
 12. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. ─ 1999. ─ № 38. ─ Ст. 397.
 13. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1999. ─ № 46-47. ─ Ст. 403.
 14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІП // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 2000. — № 22. — Ст. 171.

34. Про жертви нацистських переслідувань: Закон України від 23 березня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 652.35. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.

 1. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 2001. ─ № 1. ─ Ст. 2.
 2. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 35. – Ст. 290.
 3. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. (в ред. 09.04. 2004 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 11. – Ст. 47.
 4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата­ми, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІП // Відомості Вер­ховної Ради України. — 2001. — № 14. — Ст. 71.
 5. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 лютого 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 2001. ─ № 17. ─ Ст.80.
 6. Про організації роботодавців: Закон України від 24 трав­ня 2001 р. № 2436-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3. – Ст. 171.
 7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ─ № 33. ─ Ст. 175.
 8. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. ─ № 45. ─ Ст. 358.
 9. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. ─ 2003. ─ 47-48. ─ Ст. 376.
 10. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49-51. — Ст. 376.
 11. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. ─ № 45. - Ст.358.
 12. Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни: Закон України від 16 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ─ № 25. ─ Ст.347.
 13. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ─ № 33-34. ─ Ст. 404.
 14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. ‒‒2011. — № 2-3. — Ст. 11.
 15. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. ─ № 28. ─ Ст. 25.
 16. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 8 липня 2011 р. // Голос України вiд 13.09.2011 р. ‒ № 169.
 17. Концепція соціального забезпечення населення України: затв. Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. — № 6. — Ст. 32.
 18. Основи державної політики України в галузі прав людини: Затв. Пост. Верховної Ради України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35. — Ст. 303.
 19. Положення про Національну Раду соціального партнерства: Затв. Указом Президента України від 23 травня 1993 р. // Голос України. – 15 грудня 1993 р.

27. Про утворення Національної служби посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

28. Стратегія подолання бідності: Затв. Указом Президента Украіни від 15 серпня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 18 серп.

29. Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Прези­дента України від 29 грудня 2005 р. № 1871/2005.

30. Положення про Пенсійний фонд України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Урядовий кур'єр вiд 19.04.2011 ‒ № 71.

31. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян: Постанова Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 24.07.2008 ─ № 134.

32. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань і аварій на виробництві: за­тв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 сер­пня 2004 р. № 1112.

33. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 // Офіційний вісник України вiд 22.03.2006 р. ─ 2006. ─ № 10. ─ С. 245.

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Урядовий кур'єр вiд 21.02.2007. ‒ № 33.

35. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 24.07.2008 ─ № 134.

36. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. № 21-1 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» //[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

37. Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професіональних захворювань від 30.11.2010 № 31«Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

38. Положення про примірну комісію: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 130.

39. Положення про трудовий арбітраж: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 135.

40. Положення про посередника: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 133.

41. Статут Федерації професійних спілок України: Затверджено постановою ІІІ з'їзду ФПУ від 22 жовтня 1997 р. - К., 1997.

42. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного суду України в кримінальних та цивільних справах. ─ К., 1995 р. ─ С. 373; Вісн. Верховного Суду України. ─ 1998. ─ № 13.

43. Про практику розгляду судами цивільних справ за позо­вами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верхов­ного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6.

44. Про судову практику в справах про відшкодування шко­ди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх пра­цівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14.

45. Про судову практику в справах про відшкодування мо­ральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4.

46. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки.

47. Проект Трудового кодексу України від 10.12.2009 р. http://zakon1.rada.gov.ua.

Основна

 1. Абрамова А.А., Дмитриева И.К., Зайкин А.Д., Куренной А.М., Чибисов В.А. Российское трудовое право: Учебник для вузов / А.Д. Зайкин (ред.). — М.: ИНФРА-М - Норма, 1997.— 415 с.
 2. Андреев В. С. Право соціального обеспечения в СССР: Учебник. — М: Юрид. лит., 1987.
 3. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Зуб І. В., Карпенко Д. О. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / Н.М. Хуторян (заг.ред.). — К. : А.С.К., 2004. — 607 с.
 4. Батыгин К. С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учеб. пособие. — М., 1998.
 5. Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб.. — Видання 2-ге, доп. і переробл. — К. : Атіка, 2008. — 316 с.
 6. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — К.: Знання, 2005. – 381с.
 7. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і доп. ─ К.: Знання, 2008. ─ 860 с.
 8. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Навч. посібник. ─ К. : Знання, 2008. ─ 375 c.
 9. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — К. : Вікар, 2003. — 725 с.
 10. Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с.
 11. Буянова М.О. Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право соціального обеспечения. – М., 2001.
 12. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — 2-ге вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. — 564 с.
 13. Бриллиантова Н. А., Киселев И. Я., Кучма М. И., Малов В. Г., Смирнов О. В. Трудовое право: Учебник / Академия труда и социальных отношений / О.В. Смирнов (ред.). — М. : Статус +ЛТД, 1996. — 384 с.
 14. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие для юрид. вузов. — Х. : Консум, 2004. — 302с.
 15. Гетьманцева Н., Козуб І. Закон України “Про колективні договори і угоди” потребує змін / Н. Гетьманцева, І. Козуб // Підприємництво, господарство і право. ‒ № 3. – 2010 (171). – С. 48-51.
 16. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективно­го договору // Право України. — 2000. — № 8.
 17. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.:У 4 ч. — К. : МАУП, 2003.
 18. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. — 2-е изд., доп., испр. — М.: Юристъ, 1997.
 19. Жарков Б. М. Профсоюзные права и их материально-правовая защита. ‒ М.: Профиздат, 1988.
 20. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник. – 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 560 с.
 21. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М., 1986.
 22. Иванова Р.И. Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. – М.: Наука и техника, 1982.
 23. Карпенко Д.О. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.

24. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. Учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

 1. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. — М.: Дело, 1999. — Разд. 3.5 «Коллективные переговоры и договоры».
 2. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами // Упоряд. і наук. ред. В.М. Вакуленко. ‒ К.: Істина, 2001. ─ 800 с.
 3. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие для вузов. – М.: Книжный мир, 2001.
 4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. 2-ге вид., доп. та переробл. ‒ К.: А.С.К., 2000. ─ 1072 с. (Економіка. Фінанси. Право).
 5. Організація соціального забезпечення: Курс лекцій / І.О. Іваськевич; Терноп. акад. нар. госп-ва. ─ Т.: Екон. думка, 2003. ─ 103 с.
 6. Пилипенко П.Д.Проблеми теорії трудового права: Моно­графія. — Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.
 7. Право социального обеспечения: Учебник / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: «Проспект», 2001.
 8. Право социального обеспечения России: Учебник. – М.: Изд-во БЕК, 2001.
 9. Право социального обеспечения / Под общ. ред. И.В. Гущина. – Минск, 2002.
 10. Право соціального забезпечення: Навч. Посіб. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2006. – 496 с.
 11. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков та ін. ─ К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. ─ 440 с.
 12. Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2003.
 13. Право соціального обслуговування: Навч. посіб / Б.І. Сташків. — К.: Знання, 2007. ─ 567 c.

38. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. — X.: Консум, 2000.

 1. Синчук С.М. Бурак В.Л. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С. М. Синчук. ─ К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. ─ 306 с.
 2. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. Курс лекцій. ─ Київ: Юрінком Інтер, 1998. ─ 264 с.
 3. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Х.: «Одиссей», 2006. – 432 с.
 4. Сташків Б.І. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення / Держава і право: Зб. Наук. Праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.. 23. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 337-344.
 5. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.

44. Теліпко В.Е., Дутова О.Г.Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В.Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

 1. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Проф. Р.З. Лившиц, проф. Ю.П. Орловский. – М.: Изд. группа «ИНФРА-М — НОРМА», 1998. – 480 с.
 2. Трудовое право: Практикум / К.Н. Гусов (ред.). — 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Проспект, 2001. — 256 с.

47. Трудовое право: в вопросах и ответах: Учеб.-справоч. пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова. — X.: Одиссей, 2007. — 664 с.

 1. Трудове право України: Підручник /За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. ‒ 2-ге вид., стер. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. — 564 с.

49. Трудовое право: в вопросах и ответах: Учеб.-справоч. пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова. — X.: Одиссей, 2007. — 664 с.

50. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видав. Дім "Ін Юре", 2004.

 1. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – 328 с.
 2. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

Додаткова

 1. Антощук А. Право на страйк за трудовим законодавством України /Аліна Антощук//Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 4-7.
 2. Бєланов В. Участь профспілок у відносинах соціального партнерства / В’ячеслав Бєланов//Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 8-9.
 3. Болотіна Н. Б. Перспективи розвитку медичного права України // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. — Вип. 11. ─ 2001.
 4. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. – 2000. - № 4. – С. 35-39.
 5. Борисов В. Есть ли в России социальное партнерство?// Человек и труд. –1999. ‒ №11. ‒ С. 68-73.
 6. Борисова К. Проблеми правового забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених: Мат. міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих вчених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч ІІ. – С. 11-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/userfiles/image/conf2010/kniga2.pdf.
 7. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Украї­ні. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 382 с.
 8. Бурах В. До питання про джерела права соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. ─ № 38. – С. 362-369.
 9. Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки / М.М. Верес // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск №44. – К., 2009. – С. 148-153.
 10. Вишновецька С. В. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права /С.В. Вишновецька// Юридичний журнал. ‒ № 1(10). – 2010. – С. 57-61.
 11. Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів "Трудове право" та "Право соціального забезпечення України". — Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2003. ─ 176 с.
 12. Зарубіжний досвід соціального партнерства // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 1. — С. 38—43
 13. Збірник законів України про працю / [Упоряд. Н.Б. Болотіна]. — К.: Знання, 2008. — 349 с.
 14. Зборовський Б. Проблеми правового статусу професійних спілок в Україні / Б. Зборовський // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 21-22.
 15. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М., 1986.
 16. Иванова Р.И. Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения. – М.: Наука и техника, 1982.
 17. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. — М.: ТК Велби; Проспект, 2005. — Гл. 16. "Коллективные пе­реговоры и договоры".
 18. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами // [Упоряд. і наук. ред. В.М. Вакуленко]. ‒ К.: Істина, 2001. ─ 800 с.
 19. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. ‒ К.: КНЕУ, 2005. ‒ 230 с.
 20. Кондратьєв Р. І. Рада трудового колективу: які її повноваження // Радянське право. ‒ 1990. ‒ № 4.
 21. Коршунов Ю. Коллективный договор в условиях рыночной экономики // Хозяйство и право. — 1992. — № 2.
 22. Кравцов Д.М.Правове регулювання відносин з розсліду­вання й обліку нещасних випадків на виробництві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Д.М.Кравцов. ‒ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2003. — 20 с.
 23. Крылов К. Д. Профсоюзы и вопросы трудового законодательства // Государство и право. ‒ 1996. ‒ № . ‒ С. 33-38.
 24. Куренной А.М. Правовые вопросы участия трудящихся в управлении производством. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 96 с.
 25. Куренной А. М. Производственная демократия и трудовое право. - М., 1989.
 26. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, кон­фліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Моногра­фія. — Луганськ: Література, 2004. — 352 с.
 27. Лосиця І. Колективний договір в нових умовах господа­рювання // Право України. — 1997. — №5. — С. 73-76.
 28. Ляшенко Т. Соціальне партнер­ство: шлях до ринкової держави // Юридичний вісник. — 1999. ‒ № 18. ‒ 6-12 травня.
 29. Некипелов Д.С. Профсоюзы и глобализация: социально-трудовые проблемы // Труд за рубежом. – 2002. - №3. – С.3-29.
 30. Онищенко Т. Соціальний захист інвалідів: проблеми і шляхи вирішення
 31. Пивоварська К.Б. До визначення предмета права соціального забезпечення / К.Б. Пивоварська // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 296-299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10pkbpcz.pdf.

32. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Моно­графія. — Л.: Вид. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

 1. Плешанець О. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні / О. Плешанець // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 36-37.
 2. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять / Н. Болотіна // Право України. ─ 2000. ─ № 4. ─ С. 35-39.

35. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. ─ № 10. ─ С.58-61.

36. Прилипко С.М. Значення колективних договорів у регулюванні соціальної сфери / С.М. Прилипко // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск №42. –К., 2008. – С. 331-336.

37. Профком на захисті прав працівників у сфері пенсійного забезпечення (пенсійне законодавство у запитаннях і відповідях). – К.: «Профінформ», ФПУ, 2008. – 52 с.

 1. Профессиональные союзы как субъекты трудового права /гл. 4 Курса российского трудового права. Т. І. Общая часть. ‒ СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1996. ‒ С. 418-478.
 2. Осовий Г. Роль профспілок у розбудові громадянського суспільства //Профспілки України. – 2003. ‒ №4. – С.3-6.
 3. Понизов В. РТК - базовый институт отечественной системы социального партнерства, функционирующей в интересах человека труда // Человек и труд. ‒ 2008. ‒ №2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.chelt.ru.
 4. Прощаков В. Як зміцнити соціальне партнерство // Праця і зарплата. ‒ 2003. ‒ № 48. ‒ С. 4-5.

42. Рибницький Г.В.Колективний договір в умовах ринко­вої економіки: Автореф. дис.....канд. юрид. Наук / Г.В. Рибницький. ‒ X., 2005. ‒ 19 с.

 1. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. Науково-прак­тичний коментар до законодавства України про працю. ‒ 8-ме вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2007. — 944 с.
 2. Рибницький Г.В.Колективний договір в умовах ринко­вої економіки: Автореф. дис.....канд. юрид. наук. — X., 2005.— 19 с.
 3. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. — М., 1996; Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. — 1996. — 6 травня.
 4. Ситник О.Ю. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку [Електронний ресурс] // О.Ю. Ситник. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2009_15/stat_09/42.pdf
 5. Снигирева И. О. Профсоюзы и трудовое право. ‒ М.: Юрид. лит., 1983.
 6. Соціальний діалог на на ринку праці України: питання теорії:Збір. наук. праць / Упоряд.: Гнибіденко І.Ф., Жуков В.І., Лукашевич М.П., Маршавін Ю.М., Туленков М.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 128 с.
 7. Стадник М.П. Проблеми розвитку законодавства про ко­лективні договори та угоди // Удосконалення трудового зако­нодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М. Хуто­рян. — К.: Ін Юре, 1999. ‒ С. 7-16.
 8. Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : автореф. дис. ….канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Н. М. Стаховська. – К., 2000. – 19 с.
 9. Сташків Б.І. Правове регулювання праці інвалідів // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. ─ № 6. – С. 50-53.
 10. Сташків Б.І. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Право України. – 2003. ─ № 2. – С. 39-44.
 11. Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України. – 2002. ─ № 4. – С. 86-88.
 12. Толкунова В. Н. Право рабочих и служащих на участие в управлении предприятиями, учреждениями, организациями и самоуправление трудового коллектива. ‒ М., 1989.
 13. Трудові спори: Навч. посіб. / За заг. ред. В.П. Пастухова; Л.П. Грузінова, М.Л. Смолярова, В.П. Пастухов, Ю.М. Щотова. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2005. — 272 с.
 14. Українець С. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 3. — С. 35-41.
 15. Цвих В. Профспілки. Від “школи комунізму” до соціального партнерства // Віче. ‒ 2002. ‒ №1. ‒ С. 34-38.
 16. Цепин А.И., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: Наука, 1986.
 17. Чутчева О. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: теорія і практика / О. Чутчева // Право України. – 2003. – № 7. – С. 65-69
 18. Шебанова А.И. Соглашения и коллективные договоры в условиях формирования рыночных отношения // Государство и право. — 1993. — № 5. — С. 69-80.
 19. Шилко С. Федерация работодателей не даст власти расслабиться. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobsmarket.ru/.
 20. Щодо допомоги потерпілим на виробництві // Праця і зарплата. ‒ 2007. ‒ № 8. ‒ Лютий. ‒ С. 2.
 21. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми дже­рел трудового права України: Монографія. ‒ X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. — 456 с.

Інтернет-ресурси

1. http://zakon1.rada.gov.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради України.

2. http://www.kadrovik01.com.ua.

3. http://www.nspp.gov.ua. – Офіційний сайт Національної служби посередництва і примирення.

Робочу навчальну програму розробила:

к.ю.н. ________________________ О.В. Сєрих

зав. кафедри

к.ю.н, доцент ________________________ А.Л.Ткачук


3421422301225203.html
3421439201889091.html

3421422301225203.html
3421439201889091.html
    PR.RU™