Вартість та норма амортизації однієї скреперної установки

Предыдущая1234567Следующая

Тип скреперної установки Вартість Цоб., грн Річна норма амортизації На.об., %
17ЛС-2С 80 000,0 22,0
30ЛС-2С 105 000,0 24,0
50ЛС-2С 120 000,0 25,0
100ЛС-2С 180 000,0 26,0

6.11. Змінна продуктивність скреперної установки визначається з виразу, м3/годину

,

де Vс – місткість скрепера, м3; Кн – 0,7…0,9 – коефіцієнт наповнення скрепера, долі од.; lскр – довжина скреперування, м; vнав – швидкість руху навантажувального скреперу (vнав = 1,08…1,37 м/с), м/с; vпор – швидкість руху порожнього скреперу (vпор = 1,49…1,9 м/с), м/с; tпер = 15…30 – час перемикання холостого і вантажного ходів, при заван­таженні та розвантаженні скрепера, сек.

Швидкість вантажного і холостого ходів скрепера в залежності від потужності двигуна установки становить:

Тип скреперної лебідки 17ЛС – 2С 30ЛС – 2С 55ЛС – 2С
uвант., м/с 1,10 1,20 1,32
uхол м/с 1,52 1,65 1,80

Змінну (експлуатаційну) продуктивність скреперної установки визначаємо за виразом, т/зміну

де kв – коефіцієнт використання лебідки у часі, який залежить від умов скреперування, долі од. kв = 0,95 – при доставці руди з очисних вибоїв у підняттєвий; kв = 0,90 – при доставці руди з очисних вибоїв з навантаженням через полок у вагонетку; gрр – об’ємна вага розпушеної руди, т/м3; tзм = 420 хвилин – тривалість зміни; tдоп – витрати часу на допоміжні операції (ліквідація зависань в дучках, вторинне подрібнення негабариту), віднесені до 1м3 гірничої маси, хв/м3.

Кр = 1,4…1,6 – коефіцієнт розпушення руди, долі од.

,

де Vc – ємність скреперу (Vc = 0,4 м3), м3; ρ – об'ємна вага руди в розпушеному стані, т/м3; Кн – коефіцієнт наповнення скреперу (для кускових руд Кн = 0,5…0,7; для дрібнокускових руд Кн = 0,8…1,0); Тсм – тривалість зміни (Тсм = 7 годин), год.; Тп.з. – час на нормовані простої та підготовчо-заключних операцій (Тп.з. = 1 година), год.; lскр – довжина скреперування, м; vнав – швидкість руху навантажувального скреперу (vнав = 1,08…1,37 м/с), м/с; vпор – швидкість руху порожнього скреперу (vпор = 1,49…1,9 м/с), м/с; tпер – тривалість пауз при переключенні лебідки (приймається 10…15 с), с; Н – вихід негабариту (Н = 15%), %; tн.г. – питомі витрати часу на ліквідацію зависань та подрібнення негабаритних шматків руди (tн.г. = 7…8 хв/т при кількості негабаритних шматків протягом зміни більш 10 т/зм; tн.г. = 15…20 хв/т при кількості негабаритних шматків менше 10 т/зм), хв/т.

Швидкість переміщення скреперу в залежності від потужності скреперної установки приведена в таб. 16.Таблиця 16


3422088959094971.html
3422142011632540.html

3422088959094971.html
3422142011632540.html
    PR.RU™