Визначення класу небезпеки розрахунковим шляхом.

1.Якщо для конкретного виду промислових відходів розроблено та впроваджено технологію утилізації, знешкодження або оброблення, які призводять до усунення чи значного зменшення негативного впливу відходів на біоценози об’єктів довкілля, насамперед грунту, слід визначати клас небезпеки відходів за LD50

Кі= ,

де Кі - індекс токсичності уожного хімічного інгредієнта, що входить до складу відходу;

lg (LD50) - логарифм середньої смертельної дози хімічного інгредієнта при введені в шлунок;

S - коефіцієнт, який відображає розчинність хімічного інгредієнта у воді (за допомогою довідника .... визначається величина розчинності хімічного елемента у воді у грамах на 100 г води при температурі не вище 250С, яка ділиться на 100 і одержується безрозмірний коефіцієнт S , який знаходиться в діапазоні від 0 до 1;

F - коефіцієнт легкості хімічного інгредієнта (за допомогою довідника .... визначається величина тиску насиченої пари в мм.рт.ст. інгредієнту при температурі не вище 250С, що мають температуру кипіння при 760 мм.рт.ст. не вище 800С, одержану величину ділять на 760 і отримують безрозмірну величину F, який знаходиться в діапазоні від 0 до 1;

Св - кількість даного інгредієнта в загальній масі відходу, в т/т;

і - порядковий номер конкретного інгредієнта.

Таке обчислення ведуть для кожного інградієнту відходу.

Після розрахунку Кі для інградієнтів відходу, вибирають не більше 3, але не менше 2 ведучих, які мають найменші Кі, при цьому К1 <К2<К3,крім того повинна виконуватись умова 2 К1 > К3.

К∑=

Де К∑ - сумарний індекс небезпеки. Він обчислюється за допомогою 2 або 3 вибраних індексів токсичності, після чого за доп. Таблиці визначають клас небезпеки та ступінь токсичності відходу.

Класифікація небезпеки відходів за LD50

Величина К∑ Клас небезпеки Ступінь токсичності
Менше 1,3 І Надзвичайно небезпечні
1,3 – 3,3 ІІ Високо небезпечні
3,4 – 10 ІІІ Помірно небезпечні
Більше 10 ІV Мало небезпечні

При відсутності LD50 для інградієнтів відходу, але при наявності класу небезпеки цих інградієнтів у повітрі робочої зони (ГОСТ 12,1005 – 88) необхідно підставити умовні величини LD50, що ор’єнтовано визначені за показниками классу небезпеки у повітрі робочої зони

Класс небезпеки у повітрі р.з. Еквівалент LD50 Lg (LD50)
І 1,176
ІІ 2,176
ІІІ 3,699
ІV >5000 3,778

ГДКі
2.Враховуючи те, що значна частина небезпечних пром відходів не має впроваджених схем поводження і видаляється методом поховання, тобто може мати безпосередній контакт з об’єктами довкілля, тому для визначення їх класу небезпеки слід застосовувати ГДК їх хім складників у грунті

Кі= ,

Визначають як і в попередньому випадку. По К∑ визначають клас небезпеки та ступінь токсичності.

Класифікація небезпеки відходів за ГДК хім речовин у грунті

Величина К∑ Клас небезпеки Ступінь токсичності
Менше 2 І Надзвичайно небезпечні
2 - 16 ІІ Високо небезпечні
16,1 - 30 ІІІ Помірно небезпечні
Більше 30,1 ІV Мало небезпечні

Студентам необхідно для кожного з виду відходів, що утворюється у них на дільниці вихначити класс небезпеки.
3423573437332293.html
3423648311700940.html

3423573437332293.html
3423648311700940.html
    PR.RU™